«Ο καθένας μπορεί να κάνει πρακτική. Ο νέος, μπορεί να κάνει πρακτική. Ο μεγαλύτερος, μπορεί να κάνει πρακτική. Ο πολύ μεγάλος, μπορεί να κάνει πρακτική. Ο άνθρωπος που είναι άρρωστος, μπορεί να κάνει πρακτική. Ο άνθρωπος που δεν έχει τη δύναμη, μπορεί να κάνει πρακτική. Εκτός από τον  τεμπέλη. Ο τεμπέλης δεν μπορεί να κάνει την Ashtanga yoga»

Sri. K. Pattabhi Jois

Shala

Τα μαθήματα που προσφέρονται στην shala απευθύνονται σε όλα τα επίπεδα και ηλικίες. Από το παραδοσιακό μάθημα Mysore έως τα καθοδηγούμενα μαθήματα (led class), ο στόχος είναι η θεραπεία σώματος και πνεύματος, έχοντας σαν φιλοσοφία την μοναδικότητα κάθε ασκούμενου.

H Abhyasa Ashtanga Shala ιδρύθηκε στις αρχές του 2014 από τον Δημήτρη Παπαδάκη.