"Δεν κλέβονται μόνο οι κτήσεις, τα αντικείμενα...και ο χρόνος μπορεί να κλαπεί. Ασκοπες συζητήσεις και κουτσομπολιά κλέβουν τον χρόνο σου και τον χρόνο των άλλων. Ομοίως, μην αφήνεις άλλους να σου σπαταλούν το χρόνο σου. Κάνε σήμερα αυτό που λες ότι θα κάνεις αύριο"

Tirumalai Krishnamacharya

  • Μysore

    Ο παραδοσιακός τρόπος εκμάθησης της Ashtanga. Μαθητές όλων των επιπέδων δουλεύουν την δική τους πρακτική υπό την επίβλεψη δασκάλου. Ο μαθητής μπορεί να ξεκινήσει και να τελειώσει ότι ώρα θέλει μέσα στον προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (ο χρόνος ετοιμασίας του ασκούμενου μετά την πρακτική δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα.) [περισσότερες πληροφορίες]

  • Traditional Primary

    Καθοδηγούμενο παραδοσιακό μάθημα ολόκληρης της πρώτης σειράς (Yoga Chikitsa) με τις θέσεις, το μέτρημα και το εισαγωγικό mantra στα σανσκριτικά. Δίνονται ελάχιστες οδηγίες και διορθώσεις, συνεπώς απαιτείται σχετικά καλή γνώση της σειράς.

  • Open

     Ανοικτό δωρεάν μάθημα για όλους